Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

26.10.2017

1. REKISTERINPITÄJÄ

Slashter Oy (Y-tunnus 2737062-6)

2. Yhteystiedot

Slashter Oy
Koivukatu 9
40630 Jyväskylä
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 40 766 3716

3. REKISTERIN NIMI 

Cutlon-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan asiakkaan Cutlon-verkkokaupasta tekemien tilausten hoitamiseen sekä asiakasyhteydenpitoon asiakkaan ja Slashter Oy:n välillä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot; henkilön etu- ja sukunimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakkaan mahdollisesti antamat muut lisätiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakastiedot tallennetaan rekisteriin vain asiakkaan omasta ilmoituksesta sähköisesti verkkokaupan kautta tai asiakkaan Slashter Oy:lle muulla tavoin tekemistä ilmoituksista.

Verkkokaupasta on myös mahdollista tilata ilman rekisteröitymistä.

7. Tietojen käsittely

Asiakkaan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Käyttäjän antamia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Slashter Oy luovuttaa rekisteriin tallennettuja tietoja ainoastaan toimituksen hoitamisessa välttämättömille yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Asiakas- ja tilaustiedot on tallennettu sähköiseen rekisteriin. Käyttöoikeus rekisteriin on vain Slashter Oy:n toimesta nimetyillä henkilöillä, jotka ovat tarpeellisia tilaukseen ja toimitukseen liittyvien asioiden hoitamiseksi asiaan kuuluvalla tavalla. Tiedot varmistetaan salasanoilla ja säännönmukaisella varmuuskopioinnilla.